هیچ کس اینجا نیست...

هیچ کس اینجا نیست ، بودن یک خیال است ، من همان تنهایم ، حتی اگر صبحم ،   با یاد خدا و گور پدر بعضی ها شروع شود ، امروز غروب فهمیدم که تنهایی با من اجین است ، کسی مرا نمی بیند ، حتی تو ، تو هم مرا نمی بینی دیگر....

/ 0 نظر / 13 بازدید