بعد از ٍتو …


بعد از تو  هیچکس را ندیده ام اما …

تو می روی...
     و روح تازه ای
               به جسم پیر بی کسی دمیده می شود
سکوت می کنی
         و اشک روشنی
                     به روی صورت تو دیده می شود

                                   تو تا همیشه دور می شوی

عبور می کنی
        و میوه های کال
            به یادِ تو رسیده می شود

تو می روی …
     به دام پیچ جاده ها اسیر می شوی
                                    و بوی خوب تو
                                         اگر چه رفته ای

                           «دوباره در اتاق من شنیده می شود

/ 3 نظر / 14 بازدید
معصووم

روزی دل من که تهی بود و غریب از شهر سکوت به دیار تو رسید در شهر صدا که پر از زمزمه بود تنها دل من قصه ی مهر تو شنید چشم تو مرا به شب خاطره برد در سینه دلم از تو و یاد تو تپید در سینه ی سردم ، این شهر سکوت دیوار سکوت به صدای تو شکست شد شهر هیاهو ، این سینه ی من فریاد دلم به لبانم بنشست خورشید منی ،‌ منم آن بوته ی دشت من زنده ام از نور تو ای چشمه ی نور دریای منی ، منم آن قایق خرد با خود تو مرا می بری تا ساحل دور کنون تو مرا همه شوری و صدا کنون تو مرا همه نوری و امید در باغ دلم بنشین بار دگر ای پیکر تو ، چو گل یاس سپید

pariiiiiiii

عالی بود

...

خیلی قشنگ بود خیلی[تایید]