همین حوالی...

در همین حوالی هستند کسانی که تا دیروز میگفتند بدون تو حتی نفس هم نمی توانم بکشم ولی امروز در اغوش دیگری نفس نفس میزنند....
/ 2 نظر / 14 بازدید
شازده...

عجب ادم هایی پیدا می شوند!!! روزگار غریبی شده...

غریبه ای آشنا تر از دریا

نگاه درون همیشه گویای حقیقت است