دلبرکم

انتظار کشیدن برای تو شیرین است ، ولی دلبرکم کمی طولانی شده انگار ، انتظار برای تو هم وقتی طولانی شود دل می شکند ، عاشقانه های امروز کمی با قبل فرق می کند ، من دلم از این تنهایی با تو بودن گرفته ، من تنها ، تو تنها ، ولی اینقدر فاصله ، اینقدر بی خبری ، می ترسم از آن روز که در این سکوت تاریک ،  صدای مهربانت را هم فراموش کنم ...

دلبرکم ، من اینجا بی تاب توام ، خسته از تنهاییٍ بی انتهایی که هیچ با تو بودنی را معنی نمی کند ، هنوز هم نامه های من به دست تو نمی رسد ، هنوز هم قطاری به این ایستگاه نرسیده ، شاید هیچ گاه نیاید و من بمانم کوله باری از این همه نامه که نوشتم و نرسید و نخواندی....

دلبرکم ....

/ 0 نظر / 12 بازدید