طلوع خورشیدی

 برای امروز هردم ، لحظه ها را شمرده ام ، امروز نفس کشیدن در هوای تو عاشقانه ترین کاریست که می توانم انجام دهم ، نفس بکش ، هر روز ، همیشه ، تا ابد ، نفس تو زندگی من است ، تو لیاقت پرستش را داری ، پس می پرستمت ، تو لیاقت بودن را داری پس بمان ...... طلوع خورشیدیت جاودانه .....

/ 1 نظر / 13 بازدید

[گل]