گور پدر خیلی ها

یاد گرفتم روزم را با نام خدا و گور پدر بعضی ها شروع کنم ، این بعضی ها یی که آرام عاشقانه مرا تبدیل به ناآرامستان زندگی می کنند، امروز هم شروع شد ، با نام خدا و گور پدر خیلی ها نه حتی بعضی ها ....

یادتان باشد من امروز هم نفس کشیدم ، عمیق تر از هر روز دیگر ....

/ 2 نظر / 10 بازدید
سارا عبادی

[خنده] درسته بعضی ها اینجوری هستن

[چشمک] روزم را شروع میکنم با گور ژدر بعضی ها چون همانهایند که غبطه به آرامش من میخورند