این اشک های همیشگی....

این که می گویند فاصله برای من و تو خوب است را که گفته ؟ من سالهاست  غریق این فاصله هایم ، بگذار دور از این فاصله های بی معنی کمی در هوای تو نفس بکشم ، بگذار کمی در نگاه تو زندگی کنم ، تو که در نهایت نوری ، بگذار در این ظلمت گاهی چشم به نور تو دلخوش کنم ، من همینم ، منتظر ، چشم به راه و دلتنگ ، تو مرا می شناسی بانو ، بهتر از خودم ، تو همانی که روزگاری نگران دلشکستگی های من بودی ، و امروز من سرخوش آن خاطره های بی تکرارم ، می شود روزی به این دلتنگی ها خندید ، اگر اشکهای امروزم بگذارند ، این اشک های همیشگی....

/ 0 نظر / 17 بازدید